در حال بارگذاری ...
دوشنبه 15 آذر 1400

آردس آموزشکده فنی و حرفه ای شریف ابرکوه

شماره تلفن

03532838089

03532838091

03532838092

آدرس : استان یزد - شهرستان ابرکوه - بلوار امام علی(ع) - آموزشکده فنی و حرفه ای شریف ابرکوه

کد پستی: 8931739865

نظرات کاربران