در حال بارگذاری ...
شنبه 2 بهمن 1400

تشکیل شورای اداری - آموزشی آموزشکده فنی شریف ابرکوه

به گزارش روابط عمومی آموزشکده، شورای اداری- آموزشی روز شنبه 27  آذر ماه با حضور رئیس آموزشکده تشکیل و پیرامون مسائل آموزشی و اداری بحث و تبادل نظر گردید. در ابتدا، محمدحسین عادل ریاست مرکز، ضمن تاکید بر بالا بردن کیفیت خدمات آموزشی و ارائه ی موثر مطالب آموزشی به دانشجویان بیان نمود :  مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی و تنظیم برنامههای درسی و امتحانی و همچنین اجرای مقررات و آیین نامههای آموزشی باید در اولویت قرار گیرد. در ادامه جلسه در خصوص  افزایش مشارکت کارکنان در اداره امور آموزشکده و بررسی مشکلات کارکنان بحث و تصمیم گیری گردید.

نظرات کاربران